Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

EvaVitaal, (orthomoleculaire)voedingsadviezen, holistisch energetische therapie, krachtig door de overgang

 

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat u aan met EvaVitaal en omvat een of meerdere van de volgende onderdelen: – Voedingsadvies – coaching – holistisch energetische therapie – online begeleiding

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Bij bekendheid met medische problemen, dient u dit bij intake of 1e consult kenbaar te maken. EvaVitaal gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uwpersoonlijke gegevens. Indien contact opgenomen moet worden met een verwijzer, arts of therapeut, gebeurt dit met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Alleen noodzakelijke informatie wordt dan gedeeld. EvaVitaal geeft geen garantie op de door haar aangeboden diensten en is niet aansprakelijk voor het uitblijven van effect van een behandeling.

 

Artikel 3: Prijzen, betaling

Een afgenomen dienst is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden. Facturering vindt periodiek plaats gedurende de afgesproken termijn van onze overeenkomst. Betaling van de factuur geschiedt binnen 2 weken na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 4: Annulering, niet nakomen van afspraken

De met u overeengekomen tijd voor een afspraak is gereserveerde tijd. Annulering geschiedt minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak per telefoon, mail of whatsapp. In geval van ziekte kunnen nadere afspraken worden gemaakt. Komt u zonder tegenbericht niet op de afspraak, of annuleert u te laat, dan wordt de afspraak wel in rekening gebracht. Een geplande afspraak begint en eindigt op afgesproken tijd. Komt u te laat, dan is dat geen reden om langer door te gaan dan de afgesproken eindtijd.

EvaVitaal – kvknummer 70392293 – BTW nummer 101975570B02 – 06-1331 2054 – 2018-02-08

EvaVitaal
06-13312054
Evelien@evavitaal.nl

Voel Je Goed Centrum
Fonteinland 7
8913 CZ, Leeuwarden

Nieuwsbrief

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Volg EvaVitaal op social media!